søndag 26. mai 2013

Hva er den Ortodokse Kirke?

Den ortodokse Kirke er den éne, hellige, katolske og apostoliske Kirke der man finner fylden av den kristne sannhet. Den er hellig fordi Herren Jesus Kristus, dens overhode, er hellig og har utnevnt den til helligelsens formidling; den er katolsk fordi den er grenseløs, med hensyn til både tid og sted, og omfatter helheten av Kristi Kirke; og den er apostolisk fordi den alene har bevart apostlenes tro ubrutt og uforandret gjennom tidene.

Den ortodokse Kirke er evangelisk, men ikke lutersk. Den er ortodoks, men ikke jødisk. Den er katolsk, men ikke romersk. Den er ikke bare ett av mange kirkesamfunn, men er det opprinnelige kirkesamfunn. Den har trodd, lært, bevart, forsvart, lidd og dødd for apostlenes tro siden pinsedagen i Jerusalem for 2000 år siden. Den ble grunnlagt av vår Herre Jesus Kristus og er den levende tilkjennegivelse av Hans nærvær gjennom menneskelighetens historie. Det er denne Kirken vår evige konge, Olav den Hellige, brakte til Norge for tusen år siden og den han gav sitt liv for å bevare. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar